Hitta oss på facebook

I Älvdalen finns unika möjligheter till fiske som inte återfinns i andra delar av Sverige. Det finns idag ingen samlad plattform för att marknadsföra fiskemöjligheter och naturupplevelser i Älvdalen. Genom att skapa en plattform så kommer en attraktiv miljö för lokalbefolkningen, oavsett ålder, samt besökare skapas. Lokalbefolkningen ges nu möjlighet, i större utsträckning, att utöva fritidsintressen inom natur och fiske. Även besökare som kommer till Älvdalen, bland annat på grund av intresset för fiske och naturupplevelser, ges nu möjlighet att på ett nytt sätt ta del av den attraktiva miljön som området erbjuder.
Målet med projektet är att kunna leverera en komplett informationsplattform som är tillgänglig för såväl lokalbefolkning som besökare